نمایش خبر

متن خبر:

دیدار اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید با مدیرعامل محترم کارخانه ذوب آهن اصفهان

لینک دانلود