نمایش خبر

متن خبر:

جلسه با مدیر عامل بانک صادرات و بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی شرکت تعاونی ذوب آهن

لینک دانلود