نمایش خبر

متن خبر:

کلیپ ویدیوی از فعالیتهای شرکت تعاونی ذوب آهن طی دوره های مختلف جهت دانلود روی تیتر کلیک کنید

لینک دانلود